Pokyny PDF

6.–7. kolo Českého poháru 2012
8.–9. kolo Žebříčku A 2012
7.–8. kolo Žebříčku B – Morava 2012
závody Rankingu 2012 – koef. 1,06
1. závod Hanáckého žebříčku podzim 2012 (8. 9.)
1. závod podzimního žebříčku MSKSOS 2012 (8. 9.)
veřejný závod

Pořadatelský orgán
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořadatelský subjekt
Magnus Orienteering (ASU)
Datum
sobota 8. září 2012 – klasická trať
neděle 9. září 2012 – krátká trať
Centrum
Nová Ves – lyžařský areál SKP Olomouc (6 km S od Rýmařova)
GPS: 49°59'25.719"N, 17°15'48.289"E
Parkování
Na parkovišti a přilehlé louce, dbejte pokynů pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 20,– Kč za každý den (auto), resp. 50,– Kč (bus). Vzdálenost z parkoviště do centra je 650 m. Je součástí cesty na start, tzn. značeno modrobílými fáborky.
Program
Sobota 8. 9. 2012 9:00–10:30 prezentace na oba závody
11:00 start 00, klasická trať
14:00 vyhlášení výsledků kat. C
16:15 vyhlášení výsledků kat. E, A, B
Neděle 9. 9. 2012 8:30–9:00 prezentace
9:30 start 00, krátká trať
13:00 vyhlášení výsledků
Použitý systém ražení
Elektronický – SportIdent, v případě selhání SI jsou na mapě R políčka pro ražení kleštěmi. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Závodník si při průchodu předstartem musí vymazat a zkontrolovat čip. Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře. Závodník je povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru.
Startovní čísla
Se startovními čísly běží závodníci kat. DH16A, DH18A, DH20A, DH21E. Odběr samoobslužně na předstartu.
Popisy kontrol
v centru u informačních tabulí
Terén
horský smrkový les, podmáčený, se střídavou průběžností a menší hustotou komunikací
Zakázané prostory
veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodu a sběrné kontroly
Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 (plot) a 527 (sídliště)
Mapy
Sobota 8. 9. 2012 U škaredé jedle, 1:15 000, E = 5 m, A4, pro kategorii DH14–DH40
Pivní cesta, 1:10 000, E = 5 m, A3, pro kat. H45B, H50B
Velbloud, 1:10 000, E = 5 m, A4, pro kat. ostatní kategorie
Neděle 9. 9. 2012 Štěrkovec, 1:10 000, E = 5 m

Mapy jsou vytvořeny podle platného mapového klíče (ISOM 2000), stav srpen 2012. Pro všechny kategorie budou upraveny vodovzdorně. Hlavní kartograf Tomáš Leštínský. Tisk laser Reklamy Jilemnice.
Zvláštní mapové značky:

zelené kolečko výrazný strom
hnědý křížek plošinka
černý křízek malý oplocený objekt, chýše z větví
Start
Sobota 8. 9. 2012 vzdálenost 1980 m, značeno modrobílými fáborky
na předstartu bude k dispozici voda
v případě nepříznivého počasí bude zajištěn odvoz věcí do cíle
HDR, P3, T5 startují libovolně od 00 do 120
vzdálenost na mapový start je 120 m
Neděle 9. 9. 2012 vzdálenost 780 m, značeno modrobílými fáborky
vzdálenost na mapový start je 90 m
HDR, P3, T5 startují libovolně od 00 do 70
Povinné úseky
start – začátek orientace (mapový start)
kontrola č. 100 – cíl
Povinné úseky jsou značeny koridory.
Časový limit
sobota – 150 minut
neděle – 90 minut
Zdravotní služba
lékař v cíli
Cíl
V centru. Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a je povinen si bezprostředně po doběhu vyčíst SI čip v cílovém prostoru. Mapy se odevzdávají v cíli. Výdej map v sobotu v cca 14:30 (po vyhlášení výsledků kat. C, v neděli v cca 13:00)
Výsledky
průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru
průběžné výsledky je možné sledovat v centru on-line na adrese http://192.168.141.195
celkové výsledky budou na www stránkách (http://cp12.aljosa.org)
Občerstvení
v cíli (ovocná šťáva)
na předstartu (pouze sobota)
občerstvovací stanice v lese (pouze sobota, voda)
stánky s občerstvením v centru
WC, mytí
WC v centru (TOI-TOI), na předstartu (pouze sobota, nouzové)
mytí v centru (lavory), nepoužívejte mýdlo ani jiné mycí prostředky, šetřete vodou
Jury
Miroslav Hadač (AOP), Martin Janata (DKP), Pavel Starosta (VIC)
Vyhlášení
Podle časového harmonogramu, vyhlašovány budou tyto kategorie:
1.–3. místo DH10C, DH12C, DH14BC, DH16A-DH20A, DH21E
1. místo DH16–20B, DH21AB, DH35B-DH65B, H70B, H75B
Speciální cena
Stavitelé tratí vypsali na sobotní závod speciální cenu o nejrychlejšího závodníka/ici na postupu:
D20A postup mezi kontrolami 2–3
H21E postup mezi kontrolami 18–19
Vítězové budou odměněni při sobotním vyhlášení tekutou cenou.
Protesty
písemně s vkladem 200,– Kč hlavnímu rozhodčímu
Předpis
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce 2012.
Funkcionáři závodu
Ředitel David Aleš
Hlavní rozhodčí Jaroslav Strachota (R1)
Stavitelé tratí sobota Roman Zbranek (R1), Štěpán Hrobař (R3)
Stavitelé tratí neděle Tomáš Navrátil (R1), Rudolf Kolář (R1)
Upozornění
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele.

Pořadatelé

Partneři Magnus Orienteering

Partneři ČSOS